3. Antoon Theijs

VOOR EEN GOED EN EERLIJK PENSIOEN

Ik ben sinds 1986 werkzaam bij Westrom. Ik heb diverse wetswijzingen en reorganisaties meegemaakt. Inmiddels ben ik ruim zes jaar voorzitter van de ondernemingsraad van Westrom, twee jaar voorzitter van de Limburgse ondernemingsraden en lid van de MZSW-klankbordgroep. Sinds 2021 ben ik ook lid van het verantwoordingsorgaan van PWRI. Door de jaren heen hebben we veel zien veranderen.

In 2015 is de Participatiewet van kracht gegaan. Deze wet heeft de grootste impact op de SW gehad. Buiten het feit dat de SW op slot is gegaan, heeft dit op termijn ook impact op ons pensioenfonds.

In mei 2023 heeft de Eerste Kamer de nieuwe WTP goedgekeurd. De invoering hiervan is een enorme operatie. De afgelopen twee jaar hebben aangetoond hoe belangrijk het is dat er een VO zit dat meekijkt en meedenkt met de op stapel staande veranderingen. Het zal er niet gemakkelijker op worden. Ik ga de uitdaging aan om het pensioenfonds nu en in de toekomst te versterken. Het doel is dan ook nu en in de toekomst het pensioen betaalbaar en bereikbaar te houden.