6. Barry Couvee

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Hier wil ik mijn steentje aan bijdragen. Ik wil zorgen voor een goed pensioen voor alle medewerkers die vallen onder de cao’s SW en ‘Aan de slag’.