5. Gerard Peters

Mijn motivatie is helder en duidelijk: ik wil de belangen van alle deelnemers van PWRI (actieven, gepensioneerden en slapers) zo goed mogelijk behartigen. Met name doordat er nu een nieuw pensioenstelsel komt en de evenwichtige belangenafweging tijdens het invaarproces erg belangrijk is. Het bestuur van PWRI moet hiervoor met een degelijk en goed onderbouwd advies komen richting het VO.

Ik maak sinds juli 2014 deel uit van het VO. Het lopende proces richting het nieuwe stelsel is van dusdanig belang dat ik mij wederom verkiesbaar heb gesteld. Daarnaast wordt de communicatie richting de belanghebbenden erg belangrijk. Ik wil mijzelf graag inzetten om dit gehele proces tot een, voor alle partijen, goed einde te brengen.