2. Jan Lammers

Sinds acht jaar ben ik gepensioneerd en geniet ik van mijn pensioen van PWRI. Na mijn pensionering heb ik mij kandidaat gesteld voor het verantwoordingsorgaan, waar ik nu acht jaar lid van ben. Ik dank de kiezers die op mij hebben gestemd voor het in mij gestelde vertrouwen.

In deze acht jaar heb ik veel kennis over de pensioenwereld opgedaan dankzij studie, trainingen en kennissessies. Door de invoering van de nieuwe pensioenwet komen er ingrijpende veranderingen aan voor deelnemers en gepensioneerden. In het bijzonder wil ik mij inzetten voor de gepensioneerden. Ik wil erop toezien dat bij het toekennen van de individuele pensioenpotjes de gepensioneerden voldoende worden gecompenseerd voor de gemiste indexaties over de laatste tien jaar. Ook wil ik erop toezien dat de communicatie over de veranderingen in de nieuwe pensioenwet begrijpelijk is. Daarvoor vraag ik opnieuw uw stem.