1. Jo Vaessen

IK STA VOOR EEN STERK EN GEZOND PENSIOENFONDS.

Ik ben vanaf de oprichting voorzitter van het VO. Ik wil graag het proces mee afronden met betrekking tot het implementeren van het nieuwe pensioencontract. Hierbij is het van groot belang zorg te dragen dat het pensioenvermogen evenwichtig verdeeld wordt. En dat er een verantwoord beleggingsbeleid wordt gevoerd, dat maximale kansen biedt om jaarlijks pensioenen te indexeren. Met kennis van zaken en het feit dat ik sta voor al onze gepensioneerden en deelnemers, reken ik op uw stem.