8. Jos Kouwenberg

Het is in ieders belang om voor onze leden een zo goed mogelijk pensioen te realiseren. Namens de medewerkers en deelnemers binnen de cao’s SW en ‘Aan de slag’ wil ik hier graag mijn bijdrage aan leveren. Als het beter kan, moeten we het beter maken voor de leden. Dat is mijn motto. Ik ben net 60 jaar geworden en heb de afgelopen twintig jaar mijn pensioenleeftijd en -rechten alleen maar achteruit zien gaan. Het is belangrijk dat je je levensstandaard kunt behouden als je je leven lang aan het pensioen hebt bijgedragen. Het is dus ook belangrijk dat er vanuit de FNV meegepraat wordt over het in stand houden en eventueel verbeteren van een goed pensioen. Nu en in de toekomst.