7. Jurjen Kuurstra

Hierbij stel ik me kandidaat voor het nieuw te kiezen verantwoordingsorgaan van PWRI. Ik wil me namens jou en de andere gepensioneerden en werkenden die deelnemen aan PWRI inzetten voor een goede pensioenvoorziening.

Er is een nieuwe pensioenwet. De pensioenfondsen moeten daardoor nieuwe regels voor de pensioenen maken. Zo ook PWRI. Dus wil ik me er sterk voor maken dat de deelnemers van PWRI ook in de toekomst een goed pensioen krijgen. En dat er vanuit PWRI veel aandacht is voor goede informatie en voorlichting aan de deelnemers en gepensioneerden. Zodat ze weten wat de veranderingen in hun pensioenvoorziening voor hen gaan betekenen. Mijn inzet is om dat te doen in een goede samenwerking met de andere leden van het verantwoordingsorgaan en het pensioenfondsbestuur

Ik ben sinds 2013 met pensioen. In het verleden heb ik ook al deel uitgemaakt van het verantwoordingsorgaan. En was ik een van de leden in het sectorbestuur. Bij de invoering van de eerste cao WSW heb ik voorlichting gegeven. Dichter bij huis ben ik bestuurslid geweest van een Bedrijfsledengroep (BLG), ben ik individuele belangenbehartiger en ook actief in de medezeggenschap geweest. De laatste jaren, tot 2023, was ik als secretaris betrokken bij de plaatselijke FNV Senioren.

Mag ik op je stem rekenen?