2. Louis Rolevink

Ik zit vanaf 2020 in het VO. Ik vind het van groot belang dat er naar de toekomst toe een goed pensioenfonds in stand blijft waarin de belangen van al onze leden goed worden gewaarborgd. In deze roerige tijd van onzekerheden en veranderingen is het van groot belang dat er voor de huidige en toekomstige gepensioneerden een volwaardig pensioen gegarandeerd blijft, met de mogelijkheid tot indexatie. Ook vanuit mijn functie als vakbondsconsulent weet ik dat dit voor velen een onzeker moment is. Daarom stel ik mij weer kandidaat voor het VO, waar ik me graag voor onze mensen wil inzetten.