5. Piet Daalman

Het nieuwe pensioenstelsel en het invaren van een eigen potje zal de nodige aandacht vragen voor alle deelnemers. Het VO moet controleren of alles rechtmatig en begrijpelijk is voor deelnemers en nabestaanden. Het fonds krijgt het zwaar.

Als oudgediende vind ik het belangrijk dat deze wijzigingen praktisch gaan slagen. Immers, de pensioenen zorgen voor een beter bestaan van velen die jaren gewerkt hebben. Met bestuur, adviseurs en VO-leden moet het lukken om deze stap goed te laten verlopen. De deelnemers verdienen een inzichtelijk en transparant recht op pensioen.