1. Ronnie ter Horst

Hoi allemaal, ik zal mij even voorstellen: mijn naam is Ronnie ter Horst. Ik ben 54 jaar, woonachtig in Steenwijk en werkzaam bij de sociale werkvoorziening NoordWestGroep in Steenwijk. Mijn functie hier is huismeester en verder help ik via mijn werk mensen met de voorzieningwijzer. Dit houdt in dat ik mensen binnen ons bedrijf die niet al te veel verdienen, help met het aanvragen van toeslagen en allerlei andere regelingen. Verder ben ik lid van vakbond CNV, waar ik voorzitter ben van de regiogroep CNV-WSW. Tevens ben ik tweede voorzitter van de landelijke groep CNV-WSW en zit ik in de klankbordgroep van PWRI. Daar is mijn voornaamste taak om ervoor te zorgen dat alle informatie van ons pensioenfonds zo goed mogelijk leesbaar en zo begrijpelijk mogelijk bij de mensen komt.

Na een eerste periode van vier jaar stel ik mij opnieuw beschikbaar voor het verantwoordingsorgaan van PWRI. Mijn motivatie hiervoor is dat ik graag wil bijdragen aan een goed pensioen voor iedereen die in de WSW werkt en de mensen die onder de cao ‘Aan de slag’ vallen. Als VO-leden controleren wij het bestuur op hun genomen besluiten. En met het nieuwe pensioenstelsel dat ingevoerd wordt, hebben we op enkele punten adviesrecht. Een voorbeeld is de verdeling van het geld over de jongeren, ouderen en de gepensioneerden. Het is erg belangrijk dat dit eerlijk verdeeld wordt. En omdat ik na vier jaar nu aardig op de hoogte ben, wil ik dit graag in de komende jaren voortzetten en daar is uw stem voor nodig.

Met vriendelijke groet, Ronnie ter Horst