2. Tjalling Reitsma

Als voormalig lid van de adviesraad van PWRI (tot deze werd opgeheven en het verantwoordingsorgaan er kwam) draag ik ons pensioenfonds een warm hart toe. Gezien mijn ervaring met en passie voor financiƫn en de politiek, zou ik het een voorrecht vinden om mijn steentje te mogen bijdragen aan de werkzaamheden van dit verantwoordingsorgaan.

Om het nieuwe pensioensstelsel in te voeren, moet er een hoop werk verzet worden. Er moet een transitie plaatsvinden vanuit het collectief, naar een voor iedere deelnemer individuele pensioenpot. Daarbij dient er wel een collectieve buffer te blijven om ongewenste schommelingen in de uitkeringen tegen te gaan. Hierover te mogen meedenken en zo mogelijk te kunnen adviseren, vind ik een positieve uitdaging. Het gaat altijd om het waarborgen van de belangen van zowel de huidige als ook de toekomstige deelnemers. Maar tegelijkertijd ook ervoor te zorgen dat PWRI haar gezonde financiƫle positie blijft houden. Boeiend en verantwoordelijk om daarbij betrokken te mogen worden.