Ik wil lid worden van het verantwoordingsorgaan omdat ik: gevoel heb voor paritaire verhoudingen; analytisch vermogen heb; integer ben en verantwoordelijkheidsgevoel heb; voldoende beschikbaar ben voor het voorbereiden en bijwonen van twaalf bijeenkomsten. Ook ben ik beschikbaar voor scholing en …

10. Boudewijn Gibcus Lees meer »

Ik ben 55 jaar en wil graag de komende jaren mijn steentje bijdragen aan PWRI. Daar waar nodig wil ik mijn achterban ondersteunen op het gebied van pensioen.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Hier wil ik mijn steentje aan bijdragen. Ik wil zorgen voor een goed pensioen voor alle medewerkers die vallen onder de cao’s SW en ‘Aan de slag’.

Mijn motivatie is helder en duidelijk: ik wil de belangen van alle deelnemers van PWRI (actieven, gepensioneerden en slapers) zo goed mogelijk behartigen. Met name doordat er nu een nieuw pensioenstelsel komt en de evenwichtige belangenafweging tijdens het invaarproces erg …

5. Gerard Peters Lees meer »

VOOR EEN GOED EN EERLIJK PENSIOEN Ik ben sinds 1986 werkzaam bij Westrom. Ik heb diverse wetswijzingen en reorganisaties meegemaakt. Inmiddels ben ik ruim zes jaar voorzitter van de ondernemingsraad van Westrom, twee jaar voorzitter van de Limburgse ondernemingsraden en …

3. Antoon Theijs Lees meer »